Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Gwarancja i odstąpienie od umowy

Gwarancja

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez  producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją jeżeli nie upłynął jeszcze jej okres.

Reklamacja

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego”. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji.

W celu złożenie reklamacji należy zastosować  się do postępowania reklamacyjnego zawartego w Regulaminie Sklepu. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami  celem ustalenia kolejnych kroków.

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Nabywca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Reklamacja i ewentualny zwrot dotyczyć może tylko i wyłącznie całości złożonego zamówienia. Sprzedawca nie akceptuje zwrotu oraz reklamacji pojedynczego towaru, który nie stanowi całości zamówienia lecz jest tylko jego częścią. 

Reklamacja z powodu uszkodzenia towaru w trakcie transportu

Stan dostarczonej przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru  na liście przewozowym. Sprawdzenie stanu dotyczy zarówno jego opakowania jak i zawartości.

Jeżeli sprawdzenie stanu przesyłki nie jest możliwe w obecności kuriera, należy podpisać list przewozowy z adnotacją „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia”.  W  tym przypadku, po odkryciu uszkodzenia przesyłki, należy w ciągu 7 dni zgłosić do firmy kuriera prośbę o jego przybycie w celu spisania protokołu szkody.

Przyjęcie przesyłki bez stosownej adnotacji oznacza brak zastrzeżeń ze strony odbiorcy i powoduje wygaśnięcie prawa do roszczeń wynikających z powodu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu.

Przed podpisanie protokołu szkody zaleca się skontrolowanie treści wpisanych przez kuriera co do adekwatności z zaistniałą sytuacją.

W miarę możliwości prosimy o wykonanie zdjęć uszkodzonej przesyłki.

Uszkodzony towar należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji przez kuriera.

Abyśmy mogli rozpocząć  w Państwa imieniu postępowanie reklamacyjne prosimy o przesłanie (listem poleconym priorytetowym) na adres sklepu :

 • pisma z informacją o wysokości kwoty roszczenia oraz opisem zdarzenia,
 • zdjęć uszkodzonej przesyłki, jeśli zostały wykonane,
 • protokołu szkody spisanego w obecności kuriera.
 Należy zachować kopie wyżej wymienionych dokumentów, jako dowód złożenia reklamacji.


 Zwrot produktu – gwarantowane 14 dni na zwrot

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", masz prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny zwrotu jeśli zakupu dokonywałeś jako konsument.
Możliwy jest zwrot wyłącznie całej partii zakupionego towaru.
 
Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe: 
 • po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
 • w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
 • w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • w przypadku dostarczania prasy.

 

Pamiętaj:
 • Jeśli chcesz zwrócić towar, powinieneś w terminie 14 dni od jego otrzymania, złożyć najlepiej na piśmie chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży) a następnie odesłać do nas to oświadczenie wraz z towarem. 
 • Produkt, w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.
  W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.
 • Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Nabywca. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. Dotyczy to w szczególności wszystkich towarów wysyłanych do klienta na palecie.


Płytki kamienne są produktem naturalnym

Decydując się na zakup materiałów naturalnych, takich jak  granit i marmur, należy wziąć pod uwagę  że różnice w kolorze oraz strukturze materiału, a także możliwe przebarwienia są rzeczą naturalną.

W przypadku selekcji towaru na życzenie klienta koszty zamówienia wzrastają o 30% od ceny wyjściowej za produkt. 

Sprzedawany towar pochodzi bezpośrednio od producenta.  

Ewentualne różnice w kalibracji płytek powinny być skontrolowane przed ich położeniem, ponieważ zwrot, wymiana lub reklamacja po ich zamontowaniu nie będzie możliwa.

Podane wymiary płytek mogą różnić się od rzeczywistych w granicach tolerancji +/- 1-2 mm. 

Podana średnica i waga kul jest wartością przybliżoną. Rzeczywista średnica może różnić się o +/- 2 cm.

Kule nie są idealnie okrągłe. W celu zastosowania jako element ruchomy fontanny, kule wymagają dodatkowej obróbki (wyważenia)

Portale są rękodziełami i mogą różnić się drobnymi detalami.

Wymiary rzeźb, kolumn, mis oraz odlewów są podane orientacyjnie. Każdy podany wymiar jest możliwie bliski rzeczywistemu.

Zalecamy zastosowanie się do poniższych zasad poprawnego montażu w celu ochrony i utrzymania właściwości produktów naturalnych zarówno w trakcie jak i po zamontowaniu:

 • Przed rozpoczęciem użytkowania elementów kamiennych należy poddać ich wierzchnią stronę impregnacji za pomocą odpowiednich środków chemicznych. Zabezpieczy je to przed ścieraniem oraz możliwością blaknięcia w wyniku stosowania środków chemicznych  służących do czyszczenia powierzchni.
 • Przed klejeniem elementów kamiennych w kolorze jasnym oraz białym należy zastosować impregnację klejonej powierzchni. Do klejenia należy użyć kleje dedykowane materiałom naturalnym. Zabezpieczy je to przed możliwością wystąpienia przebarwień oraz tzw. wykwitów oraz zagwarantuje trwałe wiązanie między elementami kamiennymi.

 

pixel